Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

Bảng giá thi công Đá Granite & Marble

Kích vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết và hình ảnh thi công thực tế.

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Xanh Hassan (Hassan Green)
1.200.000 đ/m² – 1.500.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

Đá Hoa Cương Kim Sa Trung
1.000.000 đ/m² – 1.500.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Nhân Tạo
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Trắng Sứ Ý (Porcelain White)
1.800.000 đ/m² – 2.400.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Trắng Mắt Rồng
900.000 đ/m² – 1.300.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Đen Campuchia
850.000 đ/m² – 1.100.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Trắng Hy Lạp (Volakas)
2.350.000 đ/m² – 2.850.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Xám Vân Gỗ
2.050.000 đ/m² – 2.450.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Vàng Hoàng Gia (Imperial Gold)
1.500.000 đ/m² – 1.700.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Đen Ấn Độ
1.200.000 đ/m² – 1.550.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Vân Gỗ Ý (Daino Beige)
1.800.000 đ/m² – 2.150.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Rừng Đen (Black Forest)
1.550.000 đ/m² – 1.900.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Trắng Sa Mạc
1.100.000 đ/m² – 1.450.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Đỏ Ấn Độ (Red Ruby)
1.200.000 đ/m² – 1.500.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Đen Tia Chớp
1.150.000 đ/m² – 1.300.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Vàng Bình Định Nhạt
750.000 đ/m² – 1.050.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Vàng Alaska (Alaska Gold)
1.600.000 đ/m² – 1.950.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Nâu Hoàng Đế (Dark Emperador)
1.650.000 đ/m² – 1.850.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Vàng Bình Định Đậm
950.000 đ/m² – 1.200.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Nhân Tạo
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Nhân Tạo Trắng Moka Vân
800.000 đ/m² – 1.200.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Light Emperador
1.250.000 đ/m² – 1.400.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Trắng Carrara
3.000.000 đ/m² – 3.600.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Đỏ Ruby Bình Định
950.000 đ/m² – 1.250.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Đen Nhiệt Đới (Black Markino)
1.300.000 đ/m² – 1.500.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Nhân Tạo
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Trắng Vân Mây Nhân Tạo
1.000.000 đ/m² – 1.300.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Tím Hoa Cà
600.000 đ/m² – 800.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Nâu Anh Quốc (Tan Brown)
1.050.000 đ/m² – 1.250.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Đỏ Sa Mạc (Red Multicolor)
1.300.000 đ/m² – 1.650.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Tím Sa Mạc
1.350.000 đ/m² – 1.700.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Hoa Cương Vàng Sa Mạc (Colonial Gold)
1.500.000 đ/m² – 1.850.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên
 • Đá Nhập Khẩu
Đá Marble Kem Oman (Cream Oman)
1.750.000 đ/m² – 2.150.000 đ/m²

đá hồng gia lai

 • Đá Granite
 • Đá Granite Tự Nhiên
 • Đá Nội Địa
Đá Hoa Cương Hồng Gia Lai
800.000 đ/m² – 1.050.000 đ/m²

Đơn giá thi công đá hoa cương trụ đá

 • Đá Marble
 • Đá Marble Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988334641